På SECO Tools AB har vi utfört en hel del arbeten

Helrenovering av tank

Plastbeläggning av golv

Reparation av etanoltank