Här utför vi arbete på Fagersta Stainless

Blästring och plastning av svavelsyragropen

Glasfiberarmerad plastbeläggning av golv i lagertanksrum

Glasfiberarmerad plastbeläggning av golv lutrum

Inkappsling av blandsyragrop

Montering av ackumulatortank

PE-rör till NEU

Plastbeläggning av förtjockningstank

Reparation av betkrok

Tillverkning och montering av utsug betningen